• Datum: woensdag 7 februari 2024
  Tijd: 19.30 uur
  Waar: kantine A.S.C. De Volewijckers

  Graag vooraf even aanmelden via: https://forms.gle/qBv3yxcgd8RFXowt9


  Agendapunten:

  • Opening door de a.i. voorzitter Thomas Bayer
  • Goedkeuring notulen vorige ALV
  • Mededelingen:
   • Joeri Volkers stopt als HJO
   • Ondersteuning door Sportservice
   • Voorstellen leden van de Stuurgroep
  • Toelichting jaarrekening 22-23 en verslag kascommissie (door penningmeester Lex Ordelman)
  • Pauze (15 m.)
  • Toelichting op vrijwilligersbeleid
  • Presentatie globaal technisch plan
  • “Wij Zijn De Volewijckers”: pp-presentatie over enkele bijzondere leden uit onze roemruchte geschiedenis (15 m.)
  • Slotwoord van Thomas Bayer

   

  De jaarstukken zijn op te vragen via secretaris@ascdevolewijckers.nl.

  Komt allen, samen Zijn Wij De Volewijckers!