• Jeugd Sport Fonds (JSF)

  Wat moet je doen?

  JE KIND WIL SPORTEN…

  Je kind wil sporten of een zwemdiploma halen, maar je heeft geen idee waar je het geld vandaan moet halen. Misschien kan het Jeugdfonds Sport Amsterdam helpen! Het Jeugdfonds Sport Amsterdam betaalt de contributie en/of sportattributen tot een maximum van € 300,- per kind, per sportjaar, voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moeten ouders/verzorgers en kind(eren) wel voldoen aan bepaalde  spelregels.

  Je kunt de vergoeding op verschillende manieren regelen:

  1) Aanvragen via een intermediair
  Aanvragen kunnen worden gedaan door een intermediair. Dit is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk aan een leerkracht, jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Om online een aanvraag voor een kind in te dienen heeft een intermediair informatie nodig. Dit zijn contactgegevens, naam sportvereniging, welke sportattributen minimaal nodig zijn en het Stadspasnummer (achterkant 19 cijfers) of financiële motivatie.

  2) Zelf online aanvragen
  Je kunt als ouder ook zelf online een aanvraag doen via SINA (Stichting Samen IS Niet Alleen). Dit kan via https://www.stichtingsina.nl. Een intermediair bij SINA handelt uw aanvraag dan verder af en neem contact op over de toekenning van de aanvraag.

  3) Met de stadspas bij de club
  Als je kind een geldige stadspas heeft, kun je bij verschillende clubs de contributie vergoeden door met de stadspas van je kind naar de club te gaan. In dit overzicht zie je bij welke clubs dit kan.

  EEN AANVRAAG IN 4 STAPPEN

  Stap 1: Bedenk bij welke club je kind wil sporten, doe een proefles en informeer bij de club of er plaats is.

  Stap 2: Vraag aan de juf of meester van je kind, de buurtsportcoach, de schuldhulpverlener of bij het wijkteam of ze je willen helpen om een aanvraag te doen bij het Jeugdfonds Sport om de contributie te vergoeden. Dit doen zij samen met jou, op de computer.
  OF
  Doe zélf een online aanvraag via www.stichtingsina.nl.
  OF
  Ga met de stadspas van je kind naar de club (als deze op de lijst met aangesloten clubs staat)

  Stap 3: De juf of meester, de buurtsportcoach, schuldhulpverlener of het wijkteam vertelt je meestal binnen 1 week of het Jeugdfonds de kosten betaalt.

  Stap 4: Betaalt het fonds? Meld je kind dan aan bij de club waar je kind naar toe wil. Het Jeugd Sportfonds betaalt de contributie direct aan de aanbieder.

  LET OP: De aanvraag voor vergoeding bij Jeugdfonds Sport zorgt niet automatisch voor aanmelding bij de club. De aanmelding bij de club moet je zelf doen, eventueel samen met de intermediair.

  CONTACT?

  Als je een vraag hebt over een aanvraag of betaling, dan kun je contact opnemen via amsterdam@jeugdfondssport.nl of 06-20074161. Vermeld daarbij het aanvraagnummer van het kind waar de vraag betrekking op heeft.