• Zondag 31 oktober 2021.

  Na een jaar oponthoud door het opsteken van de corona virus heeft De Volewijckers alsnog op zondag 31 okt. het 100-jarig jubileum kunnen en mogen vieren.

  Na de officiële opening door een vertegenwoordiger van de KNVB, gepaard gaan met een oorkonde van het jeugdplan van de KNVB en het uitreiken van de aan een 100-jarig bestaan gepaard gaande vlag werd er overgegaan naar het gezellige gedeelte.

  Bij binnenkomst werden we getrakteerd op koffie of thee gepaard gaand met een echt volewijckers gebakje en dat smaakte prima. 

  Andries Jonker, die ons allen welkom had geheten en blij was zoveel oude gezichten terug te zien, had ook nog het nodige officiële te doen, liet hij weten. Dat officiële was zonder meer een voltreffer, want het was het postuum tot ere-lid benoemen van Tip de Bruin en Daan de Jongh gepaard gaande met een fraai beeld, welk door de kinderen van beiden in dank in ontvangst genomen werd.

  Na dit mooie stukje geschiedenis ging Andries verder met ons de weg te wijzen hoe om te gaan met het buffet en dat was uitermate uitstekend te noemen en iedereen genoot daar met volle teugen van. Bij het eten en ook daarvoor en daarna  kon er al van een heerlijk, wel of niet alcoholisch, drankje genoten worden en na het eten konden de gesprekken met elkaar voortgezet worden en werden er vele verhalen opgehaald en dat alles onder de prima begeleidende muziek door een lekker bandje.

  Zachtjes aan liep ook dit prima feest op z'n einde en kan er niet anders gezegd worden dat het jubileum feest uitermate geslaagd genoemd mag en kan worden.

  Mede namens de huidige en redelijk aanwezige veteranen is een woord van dank aan de organisatie niet meer dan uitstekend op z'n plaats, was de bediening van onze kantinegroep, zowel voor als achter de bar, ronduit toppie te noemen en mede door het heerlijke en goed verzorgde eten en de prima muzikale begeleiding was het een echte volewijckers avond.

  Nogmaals aan allen, die deze avond mogelijk gemaakt hebben een hele grote duim omhoog.

  Fred