• Proeftrainen / Aanmelden

   

  Beste speler/ouder/verzorger,

  Leuk dat je wilt komen voetballen bij A.S.C. de Volewijckers! Wil je eerst gratis 2 keer meetrainen om te kijken of het je het leuk vindt bij A.S.C. de Volewijckers? Dat kan! Via onderstaande button kom je op de aanmeldingspagina van A.S.C. de Volewijckers. Kies voor de optie Proeftrainen Voetbal Academie als je eerst wilt "snuffelen". Wil je direct lid worden en ook wedstrijden spelen? Meld je dan aan als bondslid. Wij gaan dan een team voor je zoeken. Laat via het opmerkingen veld even weten of je nog voorkeuren hebt. Dan kunnen we proberen daar rekening mee te houden. Stroom je gedurende het seizoen in dan kan het zijn dat je even moet wachten tot er weer een nieuwe competitie start en we voldoende spelers hebben.

  Na de twee proeftrainingen wordt er door de coördinator contact opgenomen om te horen hoe je het hebt ervaren. In dat gesprek kun je ook aangeven of je definitief lid wilt worden. In dat geval gaan we een team voor je zoeken. Stroom je gedurende het seizoen in dan kan het zijn dat je even moet wachten tot er weer een nieuwe competitie start en we voldoende spelers hebben. Maar dat zal de coördinator je allemaal vertellen.

  Lees voordat je het aanmeldformulier invult ook alle informatie door. Heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar ledenadministratie@ascdevolewijckers.nl

  Met sportieve groeten,

  A.S.C. de Volewijckers

 • Lidmaatschap

  Het belangrijkste deel van je aanmelding bij A.S.C. de Volewijckers is de sport en activiteit die je wilt gaan beoefenen. Binnen A.S.C. de Volewijckers kunnen verschillende sporten of activiteiten worden beoefend. Kies hieronder de gewenste activiteiten.

  SPELERSCONTRACT

  Een voetbalteam presteert beter als iedereen het naar zijn zin heeft, als iedereen elkaar helpt. Voetbal is een teamsport. En een bloeiende vereniging maken we samen. 

  Ik houd me aan de volgende regels: 
  • Ik draag tijdens wedstrijden het tenue van A.S.C. De Volewijckers. 
  • Ik verniel geen spullen. 
  • Ik ben op tijd aanwezig bij de trainingen en wedstrijden. 
  • Ik meld me tijdig af als ik niet kan komen trainen. 
  • Ik meld me minstens 24 uur van te voren af als ik niet kan mee doen aan de wedstrijd. 
  • Ik luister naar de trainer, teamcoach en/of teamleider en doe wat er van me gevraagd wordt. 
  • Ik zal niet schelden, vechten of pesten en ik gedraag me netjes, sportief en met respect richting spelers en arbitrage.

  • Ik accepteer de beslissingen van de scheidsrechter en de grensrechter. 
  • Ik help mee met het verzamelen en opruimen van materialen na de training. 
  • Ik help mee met het schoonmaken van de kleedkamer. 

  Mijn ouders /verzorgers houden zich aan de volgende regels:

  • Ze zijn bij de wedstrijden aanwezig om mij te begeleiden tot dat ik 12 jaar ben.
  • Ze moedigen mij aan en vangen mij op als ik verdrietig of boos ben.
  • Als zij niet kunnen, dan wijzen ze iemand anders aan die deze rol op zich neemt.

  Als ik of mijn ouders/verzorgers niet aan deze regels kunnen voldoen, kan ik niet langer voetballen bij A.S.C. De Volewijckers.

  Als ik de regels overtreedt, moet ik voor de Gedragscommissie verschijnen. De commissie neemt contact op met mijn ouders en kan een sanctie opleggen. Voorbeelden van sancties zijn:
  • Een waarschuwing. 
  • Tijdelijke schorsing. 
  • Tijdelijke terugplaatsing in een lager team. 
  • Definitieve terugplaatsing in een lager team. 
  • Verwijdering/Royeren als lid van de vereniging.

   

 • Als voetballer wordt U aangemeld bij de KNVB. Het ledenbestand van de KNVB kan beschikbaar gesteld worden voor diensten of productinformatie. Het aan anderen verstrekken van lidgegevens is onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) toegestaan. Indien U geen prijs stelt op de ontvangst van diensten of productinformatie dan dient U dit te melden aan de KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist

  Machtiging
  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan A.S.C. de Volewijckers om van zijn/haar hierboven genoemde bankrekening contributie per jaar, boetes en eigen bijdrages voor activiteiten automatisch af te schrijven. De contributie wordt in het begin van de maand afgeschreven. Bij opzegging van het lidmaatschap zal A.S.C. de Volewijckers de door u afgegeven machtiging aan het eind van het seizoen automatisch stopzetten. U hoeft dan niets te ondernemen.
  Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit dat te allen tijde contributie verschuldigd is voor het volledige verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni. Opzeggen kan alleen via de website.

  Privacy & Veiligheid
  De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Vogido van grote importantie. Hoe wij de bescherming van uw persoponsgegevens hebben geregeld hebben wij beschreven in onze privacy verklaring.