• Vertrouwenspersoon

  A.S.C. De Volewijckers wil een vereniging  zijn waar respect, plezier en prestatie hand in hand gaan. Waar iedereen zich  veilig voelt. We doen er alles aan om ongewenst gedrag te voorkomen. Zaken als pesten, discriminatie en seksuele intimidatie hebben geen plek binnen onze vereniging. Mocht je toch met zulk ongewenst gedrag te maken krijgen dan kun je terecht bij onze vertrouwenspersoon. 

  Wil je met Naomi in contact komen?
  Onze vertrouwenspersoon is Naomi van der Haar.
  Stuur haar een e-mail: 
  vertrouwenspersoon@gembawalkbv.nl

  Voor wie zijn de vertrouwenspersonen?
  De vertrouwenspersonen zijn er voor alle spelers, ouders, trainers en coaches van elke leeftijd binnen A.S.C. De Volewijckers.

  Wanneer kun je terecht bij onze vertrouwenspersoon?
  In principe is de vertrouwenspersoon er voor incidenten en vermoedens van incidenten. Misschien heb je een vraag die je niet gemakkelijk stelt aan je teamleider of een ander. Misschien wordt er onvoldoende op een klacht van jou gereageerd of voel je je niet serieus genomen.  Of vraag je je af of bepaalt gedrag wel normaal is. In al die gevallen ben je welkom bij onze vertrouwenspersoon.

  Wat doet de vertrouwenspersoon?
  Het belangrijkste dat hij doet is luisteren. Hij biedt emotionele en praktische ondersteuning. Hij kan je adviseren over een mogelijke oplossing en helpen bij het realiseren daarvan. Afhankelijk van de ernst van de klacht kan hij ook als bemiddelaar optreden. Dit alles in overleg met jou.

  Hoe vertrouwelijk is de vertrouwenspersoon?
  De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Van de gesprekken met jou wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daarvan op de hoogte bent. Soms is het noodzakelijk om andere personen bij een vraag of probleem te betrekken. Als het echt mis is, zal ook het bestuur worden ge├»nformeerd. Dat gebeurt echter nooit zonder overleg en medeweten van jou! Bij de evaluatie van het jaar wordt met het bestuur de aard van de  meldingen besproken. En ook hierbij worden geen namen genoemd .